CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Tháng Ba 16, 2022 10:26 sáng

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

          Có thể nói đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên Mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Bởi vậy phải nhanh chóng cũng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ tay nghề có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp, là điều kiện tiên quyết, là khâu đột phá.

Trong nhà trường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ là việc làm hết sức cần thiết là nhiệm vụ hàng đầu, mang tính chiến lược,liên tục và lâu dài nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Bồi dưỡng giáo viên được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại trường sẽ góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. bồi dưỡng một cách thường xuyên, bài bản sẽ góp phần nâng cao ý thức, tính sáng tạo trong phương pháp dạy, những kỹ năng và thói quen tự học của giáo viên. Qua bồi dưỡng giúp cho giáo viên đánh giá được khả năng hoàn thành công việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.

         Góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên.Vì thế mà trường mầm non Quảng Trung luôn chú trọng công tác bồi dưởng cho đội ngủ giáo viên.

          Một là, bồi dưỡng, tập huấn thông qua các chuyên đề: Ưu điểm của hình thức này là giáo viên được cung cấp hiểu biết về những vấn đề mới. Tuy nhiên hạn chế là giáo viên bị lệ thuộc vào các chuyên gia.

          Hai là, bồi dưỡng chuyên môn thông qua tham quan học tập: Ưu điểm của hình thức này là người tham quan sẽ được quan sát, học hỏi và đem các sáng kiến của các trường bạn về áp dụng tại trường, lớp mình.
Tuy nhiên hạn chế là việc học tập dễ dẫn tới sao chép một cách hình thức các sáng kiến mô hình của trường bạn mà không chắc mô hình đó có phù hợp với đơn vị mình hay không. Kinh phí triển khai khá tốn kém nên không tổ chức thường xuyên hoặc không tổ chức được cho tất cả giáo viên tham gia.
Ba là, bồi dưỡng chuyên môn thông qua dự giờ, thao giảng: Ưu điểm của hình thức này là có thể thực hiện thường xuyên, thuận tiện trong nội bộ nhà trường. Tuy nhiên hạn chế là mục đích học tập của giáo viên tham gia dự giờ chưa đạt kết quả như mong muốn, giáo viên chỉ quan sát, dự giờ chú trọng tìm lỗi, nhận xét, góp ý thường chỉ trích hoặc khen hết lời theo ý chủ quan. Người dạy thường bị tổ thương và có những ứng xử tiêu cực; không khí buổi sinh hoạt chuyên môn có thể vui vẻ hoặc căng thẳng…

Do vậy cần có hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non. Bởi đây là nơi để mỗi giáo viên có cơ hội học tập qua việc thảo luận, học hỏi lẫn nhau và áp dụng hiểu biết mới vào giải quyết các vấn đề thực tế của lớp, nhóm…
Đội ngũ giáo viên đã đầu tư nhiều hơn vào xây dựng bài học; thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả; xây dựng  môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho học sinh thực hành, khám phá,

Năm học 2020-2021, toàn trường có 25 giáo viên. Một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ở trường chúng tôi là:

Cần thiết phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về sự cần thiết phải bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong nhà trường.

Chú ý đến việc phân công bố trí giáo viên.

Nâng cao năng lực chỉ đạo chuyên môn cho cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trên các phương diện: bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sư phạm.

Thực hiện biện pháp động viên khuyến khích vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên. Một số kết quả khảo sát thực trạng của nhà trường, và sự cần thiết của việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng với nhu cầu giáo dục mầm non hiện nay một số giải pháp như sau:

+ Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về sự cần thiết phải bồi dưỡng chuyên môn.

Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước về sự nghiệp phát triển giáo dục.

Tổ chức học tập, tuyên truyền một cách kịp thời các văn kiện, nghị quyết của Đảng, Nhà nước ta về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, giải pháp giáo dục, các văn bản pháp quy, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo làm cho toàn thể cán bộ giáo viên thấy rõ thực trạng, những ưu điểm to lớn cũng như những yếu kém cần phải khắc phục hiện nay.

Tổ chức học tập cho đội ngũ giáo viên về các văn bản của ngành liên quan đến vấn đề kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua các buổi họp hội đồng và sinh hoạt chuyên môn của trường, có các văn bản gửi tới các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường. Giúp đội ngũ nhà giáo nhận thức được vị trí, vai trò, nhiệm vụ mục tiêu, mục đích yêu cầu của công tác bồi dưỡng chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, từ đó biết lập kế hoạch bồi dưỡng, khoa học, kịp thời, làm việc theo kế hoạch và có hiệu quả cao.

+ Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị cho đội ngũ  giáo viên.

Là người giáo viên những kỹ sư tâm hồn đòi hỏi đầu tiên là phải có tư cách đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao cán bộ giáo viên có tư tưởng vững vàng, đạo đức tư cách tốt? từ suy nghĩ đó tôi đã có những biện pháp bồi dưỡng nhẹ nhàng như sau:

Tổ chức các buổi giao lưu trong nhà trường: Đưa ra một số câu hỏi nhằm bồi dưỡng kiến thức về hiểu biết xã hội và những tình huống giao tiếp.

Sưu tầm những câu chuyện cho những giáo viên có năng khiếu kể lại vừa là chuyện vui nhưng mang tính ngụ ngôn, sau mỗi câu chuyện được tôi phân tích và bình luận từ đó giáo dục cán bộ giáo viên tránh những thói hư tật xấu.

Trong các buổi họp ngoài vấn đề chuyên môn, tôi lồng ghép kể chuyện, kể lại một số tin tức thời sự, và một vài câu chuyện về đối nhân xử thế.

Ngoài ra tôi tổ chức học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng các cấp, có bài viết thu hoạch. Trong các buổi lên lớp về các nghị quyết tôi thường liên hệ thực tiễn về nhiệm vụ của giáo viên mầm non, để cán bộ giáo viên thực hiện theo từng nhiệm vụ gắn với thực tiễn và nghị quyết.

Triển khai các cuộc vận động một cách nghiêm túc, mỗi cuộc vận động đều có chương trình hành động cụ thể, quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá và sơ kết theo từng giai đoạn để rút ra những mặt mạnh, mặt tồn tại có biện pháp tiếp theo. Qua các cuộc vận động giáo viên tự điều chỉnh và tự bồi dưỡng để đạt được các  yêu cầu mà công đoàn, nhà trường đề ra.

Bồi dưỡng tư tưởng chính trị nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan và nhân sinh quan của giáo viên nhằm tạo ra sự nhạy bén, sự mẫn cảm và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho đội ngũ giáo viên: lòng nhân ái, tình thương yêu con người là cái gốc của đạo lý làm người, với người giáo viên thì tình thương yêu ấy là cốt lõi, là cội nguồn sâu xa vì lý tưởng nhân văn là đặc trưng cơ bản của giáo dục. Đối với giáo viên mầm non lòng yêu nghề, sự say mê nghề, sự kiên trì bền bỉ là ý chí khắc phục khó khăn trong học tập, rèn luyện, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp giáo dục.

+ Sắp xếp bố trí đội ngũ.

Sau khi đã tuyển chọn được giáo viên, muốn cho đội ngũ giáo viên nghĩ đúng, làm đúng, xác định được lập trường tư tưởng, mục tiêu của nhà trường từ đó cơ cấu lại đội ngũ giáo viên cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, năng lực của giáo viên để giáo viên yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao

Việc sắp xếp, bố trí giáo viên không phải dựa trên cơ sở cảm tính thiên vị mà đây là một việc làm mang tính khoa học, tính nghệ thuật chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng kèm cặp những giáo viên năng lực chuyên môn, nghiệp vụ còn yếu. Phải có sự thay đổi, luân chuyển giáo viên trong tổ, nhóm để giáo viên nào cũng phải nắm bắt được chương trình của từng độ tuổi.

Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo công tác trong tổ mình, triển khai các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, kiểm tra các chế độ sinh hoạt của tổ viên, theo dõi, đôn đốc các hoạt động trong tổ như: Thao giảng, soạn bài, làm đồ dùng, đồ chơi…cũng như các hoạt động khác trong tổ

Coi trọng và xây dựng lớp điểm, chọn giáo viên giỏi dạy lớp điểm, vì lớp điểm và giáo viên giỏi là nòng cốt của trường

+ Bồi dưỡng qua kiến tập thao giảng.

Đây là việc làm không thể thiếu được. Người xưa có câu “Học thầy không tày học bạn”. Đúng vậy, qua những lần kiến thực tập, thao giảng dự giờ thăm lớp là một dịp tốt để giáo viên tự học hỏi lẫn nhau qua từng tiết dạy. Mỗi buổi giáo viên cùng nhau trao đổi, nhận xét, chỉ ra những cái đúng, cái sai và rút ra những kinh nghiệm. Trên cơ sở đó mỗi giáo viên tự nhìn lại chính mình, hỗ trợ cho nhau, học tập lẫn nhau để cùng tiến bộ. Nhà trường cũng phải tổ chức thao giảng để giúp giáo viên phát huy được tính tích cực tính mạnh dạn độc lập trong giảng dạy, phát huy những nhân tố mới để nhà trường bồi dưỡng thêm.

Công tác thăm lớp dự giờ là công việc thường xuyên của ban giám hiệu. Thông qua dự giờ thăm lớp giúp cho ban giám hiệu đánh giá đúng khả năng thực hiện của từng giáo viên. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho phù hợp với từng đối tượng.

 Cụ thể khi dự giờ của giáo viên tôi thấy giáo viên vào đầu tiết học khi gây hứng thú cho trẻ thường rập khuôn, hát một bài, hoặc đọc một bài thơ sau đó cô dùng một loạt câu hỏi đàm thoại về chủ đề đang thực hiện của tuần đó, sau đó mới đi đến chủ đề học của buổi học đó, gây nên sự nhàm chán đối với trẻ. Để khắc phục tình trạng này, tôi tổ chức thao giảng mỗi khối 1 tiết, yêu cầu giáo viên xây dựng giáo án, duyệt qua tổ chuyên môn, ban giám hiệu sau đó mới dạy thao giảng ở từng tổ. Sau mỗi tiết thao giảng cho giáo viên nhận xét cách gây hứng thú cho trẻ, các bước lên lớp, nội dung xây dựng có gì sáng tạo, và trẻ có hứng thú học không. Và từ thực tế các tiết thao giảng được hướng dẫn và kiểm tra  của tôi giáo viên đã nhận xét  học sinh hoạt động tích cực, nhẹ nhàng, và giờ học tự nhiên, trẻ  được dẫn dắt vào nội dung bài học  tự nhiên, sinh động.

* Hiện nay nhà trường tiếp tục triển khai áp dụng hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đây là một loại hình hoạt động cơ bản, nhằm tổ chức việc học tập, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên thông qua nghiên cứu cải tiến việc học của trẻ trong các hoạt động và bài học hằng ngày. Đây là một hoạt động bồi dưỡng tại các tổ chuyên môn, do chính giáo viên là người thực hiện bồi dưỡng, gắn lý thuyết với thực hành. Bài học minh họa không dùng để đánh giá giáo viên, là nơi để các giáo viên học hỏi lẫn nhau từ thực tế lớp học.
Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập giữa các giáo viên.
Nghiên cứu việc học là cốt lõi của nghiên cứu bài học, ở đó giáo viên thảo luận: Điều gì đã xảy ra trong lớp học? Khi nào trẻ học? Khi nào trẻ không học được?Nguyên nhân dẫn tới điều đó? giải pháp?
Đảm bảo việc học cho mọi trẻ.
Đảm bảo việc học cho mọi giáo viên
Khuyến khích việc học cho cha mẹ, cộng đồng.
Đảm bảo cơ hội học tập và phát triển cho mọi trẻ em: Giúp mỗi trẻ đều được học và học được những điều có ý nghĩa:Trẻ có được học không- đã học chưa? Học như thế nào? Việc học có ý nghĩa không ?
Vì sao?

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là một loại hình hoạt động cơ bản, nhằm tổ chức việc học tập, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên tại tổ  thông qua nghiên cứu cải tiến việc học của trẻ trong các hoạt động và bài học hằng ngày.

        Đây là một hoạt động bồi dưỡng do chính giáo viên là người thực hiện bồi dưỡng, gắn lý thuyết với thực hành.  Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đặt trọng tâm vào nghiên cứu cải thiện việc học của trẻ, gắn trực tiếp với diễn biến của hoạt động dạy và học trong mỗi bài học minh họa (là bài học/hoạt động cụ thể trong chương trình giáo dục của nhà trường, do giáo viên thực hiện với toàn bộ trẻ ở nhóm, lớp của mình). Điều này để nhấn mạnh về tính thực tế, chân thực của bài học được sử dụng trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Ở đây, tìm hiểu việc học của trẻ là để nhận diện được tình trạng học tập của mỗi trẻ, những khó khăn, sai lầm và các yếu tố đang cản trở (hay thúc đẩy) việc học tập của trẻ và tìm ra cách thức để tác động phù hợp, hiệu quả hơn.

+ Bồi dưỡng qua tổ chức hội thi.

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi là hình thức nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, là động lực thúc đẩy phong trào học tốt dạy tốt trong nhà trường. Tổ chức cho 100% giáo viên thi dạy giỏi cấp trường về các chuyên đề. Qua hội thi để rút ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào giảng dạy. Phát động cho giáo viên viết SKKN để áp dụng vào giảng dạy để áp dụng vào giảng dạy 100% giáo viên có bản tích luỹ kinh nghiệm. Qua hội thi mới đánh giá tổng kết phát hiện những hạt nhân tiêu biểu để làm nòng cốt cho nhà trường. Tổ chức hội thi là tạo điều kiện cho giáo viên mạnh dạn hơn, tích cực tham gia các hội thi. Thực tế cho thấy rằng việc tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, bởi vì khi tham gia thi giáo viên dạy giỏi đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ nghiên cứu nội dung chương trình kỹ hơn, tìm tòi những phương pháp, biện pháp lên lớp thật linh hoạt, sáng tạo trong khi lên lớp, tạo những tình huống mới lạ để trẻ tập trung chú ý hơn, hứng thú trong giờ học. Bên cạnh đó giáo viên đầu tư nhiều hơn về việc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ cho hoạt động vui chơi, đồ dùng có nhiều sáng tạo để tham gia dự thi đạt kết quả cao.

Những biện pháp tôi đã áp dụng trên đây đã đem lại những kết quả nhất định và trở thành kinh nghiệm của bản thân trong công tác quản lý. Do đó phương hướng tới là tếp tục áp dụng những biện pháp trên và nâng cao yêu cầu để giáo viên của đơn vị mình phải luôn luôn rèn luyện và hành động, phát huy những biện pháp tốt mang lại hiệu quả cao.    

Tóm lại để nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên trường mầm non có rất nhiều giải pháp trên cở sở nền tảng lý luận người quản lý phải biết phân tích tình hình cơ sở, để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp trong quản lý. Trên đây là một số giải pháp mà tôi cho là hữu hiệu để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình quản lý chúng tôi không ngừng điều khiển để ngày càng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xu hướng chung của thời đại./.