DSC_8235

Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục LTLTT”

Trường mầm non Quảng Trung đóng tại Thôn Trung Thôn xã Quảng Trung. Trường thành lập vào năm 1993. Với đặc thù là khu vực nông thôn, kinh tế gặp nhiều khó khăn, đại đa số trẻ trong trường là con…