Cơ cấu, tổ chức

Danh sách, chức vụ, số điện thoại của Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Quảng Trung.

TT Họ và tên Chức vụ/Chức danh SĐT liên hệ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Giang Hiệu trưởng 0916378799 Công chức
2 Hồ Thị Lý P. Hiệu trưởng 0913599454 Viên chức
3 Trần Thị Hải Vân P. Hiệu trưởng – CTCĐ 0919431750 Viên chức
4 Cao Thị Bích Thuỷ Nhân viên kế toán 0911642007 Viên chức
5 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên văn phòng 0912513873 Viên chức
6 Phạm Thị Thu Giáo viên 0915855163 Viên chức
7 Nguyễn Thị Minh Giáo viên 01667729881 Viên chức
8 Nguyễn Thị Luyền Giáo viên 01695889291 Viên chức
9 Trần Thị Thanh Ngọc Giáo viên 0949950489 Viên chức
10 Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên 0918897038 Viên chức
11 Bùi Thị Vân Anh Giáo viên 0949970733 Viên chức
12 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên 0919064256 Viên chức
13 Nguyễn Thị Trang Giáo viên 01235936246 Viên chức
14 Lê Thị Nga Giáo viên 01257325359 Viên chức
15 Phạm Thị Thanh Thuỷ Giáo viên 0972845140 Viên chức
16 Lê Thị Hằng Giáo viên 01259941705 Viên chức
17 Đinh Thị Phương Giáo viên 0948598271 Viên chức
18 Nguyễn Thị Sen Giáo viên 01643148902 Viên chức
19 Phùng Thị Quỳnh Giáo viên 0964405060 Viên chức
20 Phạm Thị Thuý Hằng Giáo viên 0942132637 Viên chức
21 Phan Thị Thu Hiền Nhân viên Y tế 0919721394 Hợp đồng
22 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0988189174 Hợp đồng
23 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên  0918249980 Hợp đồng
24 Ngô Thị Thành Giáo viên  0916764134 Hợp đồng
25 Ngô Thị Ngọc Hải Giáo viên  01647168993 Hợp đồng
26 Nguyễn Thị Lan Cô nuôi  01255569937 Hợp đồng
27 Nguyễn Thị Hương Cô nuôi  0947465048 Hợp đồng
28 Hà Thị Thanh Cô nuôi  0916764134 Hợp đồng
29 Phạm Thị Bình Cô nuôi  01255578605 Hợp đồng