CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BÃO, LŨ TRƯỜNG MN QUẢNG TRUNG

Tháng Chín 10, 2021 3:16 chiều

Ngày 10/9/2021 toàn thể CB,GNNV trường MN Quảng Trung đã tập trung thực hiện công tác phòng chống bão, lũ.

Một số hình ảnh trong công tác phòng chống bão, lũ:

6 3 4 240767157_150723363905515_2242676779184520773_n 240560924_388545316184790_3918392424013601432_n 241196359_2689917024642667_3591171102111448012_n 241649188_861651264461986_8237957119522482885_n 241495247_559206088701580_1638412045920821976_n